Blog

Władza rodzicielska

17 listopada 2017
Ojciec mojej siedmioletniej córki wyjechał dwa lata temu za granicę i od tego momentu nie mam z nim żadnego kontaktu. Nie interesuje się dzieckiem. Czy w tej sytuacji można pozbawić go władzy rodzicielskiej? Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do osiągnięcia pełnoletności Czytaj więcej

Uregulowanie kontaktów

17 listopada 2017
Była partnerka utrudnia mi kontakty z synem. Nie pozwala mi odbierać dziecka ze szkoły ani spotykać się z dzieckiem w czasie wolnym. W jaki sposób mogę uregulować kontakty z dzieckiem? Oboje rodzice mają względem dziecka takie same prawa jak i obowiązki (o ile nie ma w tym zakresie odmiennego orzeczenia Czytaj więcej

Zachowek

17 listopada 2017
Zmarła moja mama i zostawiła testament, w którym do całego spadku powołała tylko mojego brata. Mój ojciec nie żyje. Czy należy mi się zachowek? Jeżeli w testamencie spadkodawca nie pozbawił spadkobiercy prawa do zachowku wówczas jak najbardziej zachowek się należy. Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby tzw. Czytaj więcej

Alimenty po rozwodzie

3 listopada 2017
Rozwiodłam się z mężem, czy mogę domagać się od niego alimentów nie tylko na rzecz naszych dzieci ale również na moją rzecz? Kwestia alimentów po rozwodzie została szczegółowo uregulowana w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny istnieje między rozwiedzionymi małżonkami, jeżeli żaden z nich nie ponosi winy rozkładu pożycia bądź Czytaj więcej

Dobrodziejstwo inwentarza

3 listopada 2017
Zmarł mój ojciec, który był właścicielem mieszkania, ale jednocześnie miał niespłacone kredyty w bankach. Czy nabywając spadek nabywam również długi? Zgodnie z regulacją kodeksową spadkiem są zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe zmarłego. Powyższe oznacza że w skład spadku poza majątkiem czynnym (nieruchomości, ruchomości i inne) wchodzą również długi, w Czytaj więcej

Pozew z NSFIZ

3 listopada 2017
Dostałem pozew z funduszu sekurytyzacyjnego, lecz nigdy nie zawierałem umowy z żadnym tego typu funduszem, jak się bronić? Czy można domagać się alimentów na siebie i dzieci?Fundusz sekurytyzacyjny to jeden z funduszów inwestycyjnych, który może kupować wierzytelności przysługujące innym podmiotom wobec nas, poprzez zawieranie z nimi umów cesji wierzytelności (np. Czytaj więcej

Straciłem pracę i przestałem spłacać kredyty

3 kwietnia 2017
Straciłem pracę i przestałem spłacać kredyty. Odezwał się już do mnie komornik, czy mogę ogłosić upadłość konsumencką? Upadłość konsumencka jest szczególną sytuacją, umożliwiającą dłużnikowi dokonanie tzw. oddłużenia. W sytuacji gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości następuje likwidacja majątku upadłego (spieniężenie majątku i jego podział). Głównym celem postępowania upadłościowego jest umożliwienie dłużnikowi Czytaj więcej