Dobrodziejstwo inwentarza

3 listopada 2017

Zmarł mój ojciec, który był właścicielem mieszkania, ale jednocześnie miał niespłacone kredyty w bankach. Czy nabywając spadek nabywam również długi?

Zgodnie z regulacją kodeksową spadkiem są zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe zmarłego. Powyższe oznacza że w skład spadku poza majątkiem czynnym (nieruchomości, ruchomości i inne) wchodzą również długi, w tym kredyty i inne zobowiązania zmarłego. Oznacza to, że jeśli spadkobierca zdecyduje się na przyjęcie spadku to przyjmie również długi spadkowe. Może jednak ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi spadkowe, składając w terminie odpowiednie oświadczenie o nabyciu bądź odrzuceniu spadku. Spadek można przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (nabycie proste) lub z ograniczeniem takiej odpowiedzialności (czyli z dobrodziejstwem inwentarza). Można też spadek odrzucić.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to nic innego, jak ograniczenie swojej odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości spadku. Powyższe oznacza, że za długi spadkowe odpowiada się tylko do wysokości czynnej masy spadku. Jeżeli ojciec zostawił mieszkanie warte np. 100.000 zł, natomiast długi spadkowe wynoszą 150.000 zł, to za długi spadkobierca odpowiada tylko do wysokości wartości mieszkania czyli 100.000 zł. Należy przy tym pamiętać, że od chwili dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, biegnie sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o nabyciu bądź odrzuceniu spadku. Termin ten jest terminem zawitym, co oznacza że w przypadku jego uchybienia nie można go przywrócić. Po upływie tego8 terminu nabywa się spadek w sposób prosty tzn. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe.

Przy nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza należy pamiętać o jeszcze jednej istotnej rzeczy, że o ile odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest do wartości masy czynnej nabytego spadku, to odpowiada się za długi spadkowe całym swoim majątkiem, nie tylko tym nabytym w drodze spadkobrania. W przypadku gdy jest więcej spadkobierców, złożenie w terminie oświadczenia o nabyciu spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi rozciąga się na pozostałych spadkobierców, choćby oni takiego oświadczenia nie złożyli w ustawowym terminie. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć przed notariuszem lub przed sądem.

Maciej Bonczewski
radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego
www.kancelaria-bonczewski.pl

powrót