Month: listopad 2017

Władza rodzicielska

Ojciec mojej siedmioletniej córki wyjechał dwa lata temu za granicę i od tego momentu nie mam z nim żadnego kontaktu. Nie interesuje się dzieckiem. Czy w tej sytuacji można pozbawić go władzy rodzicielskiej? Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do osiągnięcia pełnoletności (z chwilą kiedy dziecko kończy […]

Uregulowanie kontaktów

Była partnerka utrudnia mi kontakty z synem. Nie pozwala mi odbierać dziecka ze szkoły ani spotykać się z dzieckiem w czasie wolnym. W jaki sposób mogę uregulować kontakty z dzieckiem? Oboje rodzice mają względem dziecka takie same prawa jak i obowiązki (o ile nie ma w tym zakresie odmiennego orzeczenia sądu). Co do zasady więc, […]

Zachowek

Zmarła moja mama i zostawiła testament, w którym do całego spadku powołała tylko mojego brata. Mój ojciec nie żyje. Czy należy mi się zachowek? Jeżeli w testamencie spadkodawca nie pozbawił spadkobiercy prawa do zachowku wówczas jak najbardziej zachowek się należy. Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby tzw. spadkobiercami ustawowymi spadkodawcy. Jeżeli osoba […]

Alimenty po rozwodzie

Rozwiodłam się z mężem, czy mogę domagać się od niego alimentów nie tylko na rzecz naszych dzieci ale również na moją rzecz? Kwestia alimentów po rozwodzie została szczegółowo uregulowana w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny istnieje między rozwiedzionymi małżonkami, jeżeli żaden z nich nie ponosi winy rozkładu pożycia bądź też jeżeli sąd zaniechał orzekania […]

Dobrodziejstwo inwentarza

Zmarł mój ojciec, który był właścicielem mieszkania, ale jednocześnie miał niespłacone kredyty w bankach. Czy nabywając spadek nabywam również długi? Zgodnie z regulacją kodeksową spadkiem są zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe zmarłego. Powyższe oznacza że w skład spadku poza majątkiem czynnym (nieruchomości, ruchomości i inne) wchodzą również długi, w tym kredyty i inne zobowiązania […]

Pozew z NSFIZ

Dostałem pozew z funduszu sekurytyzacyjnego, lecz nigdy nie zawierałem umowy z żadnym tego typu funduszem, jak się bronić? Czy można domagać się alimentów na siebie i dzieci?Fundusz sekurytyzacyjny to jeden z funduszów inwestycyjnych, który może kupować wierzytelności przysługujące innym podmiotom wobec nas, poprzez zawieranie z nimi umów cesji wierzytelności (np. skupowanie naszych dawno niezapłaconych rachunków […]