Pozew z NSFIZ

3 listopada 2017

Dostałem pozew z funduszu sekurytyzacyjnego, lecz nigdy nie zawierałem umowy z żadnym tego typu funduszem, jak się bronić?

Czy można domagać się alimentów na siebie i dzieci?Fundusz sekurytyzacyjny to jeden z funduszów inwestycyjnych, który może kupować wierzytelności przysługujące innym podmiotom wobec nas, poprzez zawieranie z nimi umów cesji wierzytelności (np. skupowanie naszych dawno niezapłaconych rachunków za rozmowy telefoniczne, niespłaconych pożyczek lub kredytów). Najczęściej spotykane fundusze sekurytyzacyjne to ULTIMO, PROKURA, GODEBT1, P.R.E.S.C.O. Jeśli fundusz sekurytyzacyjny skutecznie nabył przysługującą względem nas wierzytelność, powództwo na tej podstawie może być uzasadnione i może stanowić podstawę do wydania przez sąd wyroku zasądzającego od nas należności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego.

Czy można domagać się alimentów na siebie i dzieci?W ostatnich latach odnotowujemy lawinowy wzrost pozwów o zapłatę wytaczanych przez fundusze sekurytyzacyjne. Często dowiadujemy się o tym, że zostaliśmy pozwani w momencie gdy do drzwi puka komornik sądowy. Powodem takiego zaskoczenia jest nagminne nieodbieranie korespondencji sądowej w myśl błędnego przekonania, że nieodebrana przesyłka sądowa nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Nic bardziej mylnego, nieodebrany pozew skierowany na nasz prawidłowy adres uważa się za skutecznie doręczony. Jak więc się bronić? Przede wszystkim należy odbierać korespondencje z sądu, a w odpowiedzi na pozew z funduszu sekurytyzacyjnego powinniśmy niezwłocznie przedstawić nasze stanowisko. W toku procesu sądowego jako dłużnik pozwany przez fundusz sekurytyzacyjny mamy prawo do zgłaszania zarzutów oraz twierdzeń i wniosków przeciwko funduszowi, które mogą doprowadzić do oddalenia powództwa przez sąd. Istotnym jest, że względem funduszu sekurytyzacyjnego przysługują nam takie same roszczenia jak względem pierwotnego wierzyciela (np. banku czy operatora sieci komórkowej). Fundusz sekurytyzacyjny dochodząc należności powinien udowodnić przysługujące wobec nas roszczenie.

Czy można domagać się alimentów na siebie i dzieci?W tym celu powinien wykazać istnienie wierzytelności, jej wysokość oraz fakt zawarcia umowy cesji na mocy której jest on uprawniony do jej dochodzenia. Dlatego też, chociażby nam przysługiwały skuteczne względem zgłaszanych roszczeń zarzuty, nasza bezczynność jako pozwanego i nie podnoszenie odpowiednich zarzutów już w odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od nakazu zapłaty może spowodować uznanie przez sąd powództwa i obciążenie nas nie tylko dochodzoną wierzytelnością ale często dużymi kosztami procesu. Pamiętajmy, że należy przede wszystkim dokładnie przeanalizować pozew oraz dołączone do niego dokumenty, a następnie złożyć pisemnie do sądu nasze stanowisko. Tylko podjęcie przez nas czynności może doprowadzić do wygrania sprawy i oddalenia powództwa funduszu sekurytyzacyjnego.

Maciej Bonczewski
radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego
www.kancelaria-bonczewski.pl

powrót