63-700 Krotoszyn
ul. Sienkiewicza 2 a

Radcy prawni w Krotoszynie – oferta

Zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną w oparciu o najwyższe standardy zarówno dla osób prywatnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego jak również jednostek samorządu terytorialnego. W zakres świadczonych usług wchodzi pomoc prawna z zakresu:

PRAWO CYWILNE – w tym sporządzanie i opiniowanie, a także negocjacja umów;

PRAWO RODZINNE – w tym prowadzenie spraw o rozwód, separację, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem;

SPADKI - w tym prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, odrzucenie spadku przez małoletniego;

ODSZKODOWANIA – w tym dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach rolnych, wypadków za granicą, a także odszkodowań za błędy medyczne i szkody rzeczowe i majątkowe;

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – w tym reprezentowanie przed sądem w sprawach pracowniczych;

PRAWO ZWIĄZANE Z PROCESEM INWESTYCYJNYM – zagospodarowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, prawo budowlane, prawo geologiczne;

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – w tym prowadzenie sprawy na etapie przedsądowym i sądowym;

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE – w tym zgłoszenie wierzytelności, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub z opcją układową, doradztwo przy wyborze zabezpieczeń w razie niewypłacalności kontrahenta;

PRAWO ADMINISTRACYJNE – w tym reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, a także przed sądami administracyjnymi;

PRAWO HANDLOWE – w tym tworzenie i przekształcenia spółek prawa handlowego;

NEGOCJACJE Z BANKAMI - w tym restrukturyzacja zadłużenia, wnioski o karencję w spłacie kapitału i odsetek, ugody bankowe;


Prawo gospodarcze w Krotoszynie

Prawo gospodarcze nie stanowi osobnej gałęzi prawa, ale dotyczy zarówno prawa administracyjnego, jak i prawa cywilnego. Na tej podstawie wyróżniamy dwie dziedziny związane z gospodarką:

 • prywatne prawo gospodarcze;
 • publiczne prawo gospodarcze.

Różnica między nimi jest znacząca – w pierwszym przypadku mamy do czynienia z równością stron stosunku prawnego, w drugim natomiast organ władzy publicznej ma do przedsiębiorcy stosunek władczy. Nasza Kancelaria z równą skutecznością podejmuje sprawy w ramach jednej i drugiej gałęzi prawa.

Gałęzie prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki prawne między przedsiębiorstwami oraz stosunki majątkowe w zakresie obrotu gospodarczego. Z tego też powodu często utożsamia się je z prawem handlowym. Tymczasem prawo gospodarcze publiczne zajmuje się regulacją stosunków miedzy organami państwowymi oraz organami Unii Europejskiej a przedsiębiorcami, określa funkcje państwa w gospodarce oraz określa prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych.

Ogólne zasady działania prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze ze względu na swój charakter oraz przedmiot cechuje duża różnorodność, także w zakresie jego źródeł, co oczywiście nie ułatwia przedsiębiorcom funkcjonowania. I tak, zgodnie z ogólną hierarchią źródeł prawa, o konkretnych przepisach prawa gospodarczego decyduje:

 • Konstytucja RP;
 • ustawy i ratyfikowane umowy o charakterze międzynarodowym;
 • rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Nie istnieje więc jeden główny i jednolity kodeks prawny obejmujący wszystkie zasady prawa gospodarczego. Jednak w każdym wypadku normy prawne z zakresu prawa gospodarczego są zgodne z pewnymi naczelnymi zasadami, takimi jak:

 • wolność gospodarcza;
 • ochrona własności;
 • równość;
 • praworządność;
 • ograniczona ingerencja prawa w gospodarkę.

Zakres usług Kancelarii

Nasza Kancelaria podejmuje się działań z zakresu przygotowywania niezbędnej dokumentacji przy powstawaniu czy przekształcaniu spółek, a także pomocy prawnej w ramach ich bieżącej działalności – zarówno przy sprawach wewnętrznych (dotyczących np. relacji z pracownikami), jak i zewnętrznych. Wspieramy przedsiębiorstwa w trakcie tworzenia oraz negocjowania umów, podczas rozwiązywania problemów związanych z ich nieprzestrzeganiem, jak również przygotowujemy na życzenie Klienta kontrakty handlowe czy statuty.

Udzielamy pomocy prawnej w przypadku uzyskiwania konkretnych zezwoleń i licencji dla przedsiębiorców. Oferujemy wsparcie również w wypadku restrukturyzacji zadłużenia. W ramach naszej pracy podejmujemy się zarówno reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych, jak i w mediacjach gospodarczych. Realizujemy doraźną, okresową oraz stałą obsługę prawną.

Działamy kompleksowo i jako Kancelaria oferujemy pomoc w sprawach z zakresu:

 • prawa handlowego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa podatkowego;
 • prawa pracy;
 • należności względem banków;
 • upadłości w tym upadłości konsumenckiej.

Porady prawne Krotoszyn

Jesteśmy otwarci i elastyczni. Pomagamy zarówno przedsiębiorcom jak i Klientom indywidualnym. Działamy zawsze z pełną dbałością o dobro Klienta, bez narażania go na straty, zachowując z nim pełnię współpracy i informując o kolejnych etapach załatwianych spraw. W sposób rzetelny przedstawiamy scenariusze działań, możliwe do podjęcia w danym przypadku.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i staramy się dostosować do sytuacji. Z tego samego powodu stawiamy na ciągły rozwój Kancelarii oraz poszerzanie zakresu usług dostępnych dla naszych Klientów. Aby zagwarantować Państwu wysoką jakość obsługi prawnej, podjęliśmy współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin (w tym z doradcami podatkowymi, notariuszami i tłumaczami). Działając zgodnie ze standardami etyki zawodowej, zapewniamy pełną poufność na każdym etapie.

Windykacja należności

Nasza Kancelaria zajmuje się szeroko pojętą windykacją należności. Mając na uwadze jak ważna jest szybkość działania, współpracujemy z Klientem już na etapie monitorowania należności zagrożonych tj. takich co do których istnieje przypuszczenie, że nie zostaną uregulowanie w terminie. Działamy sprawnie, szybko i co najważniejsze skutecznie.

Odszkodowania

Dla naszych Klientów prowadzimy sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach rolnych, wypadków za granicą, a za błędy medyczne i szkody majątkowe.

Sprawy karne

Nasza Kancelaria zajmuje się również obroną w sprawach karnych, a także reprezentowaniem pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania.