63-700 Krotoszyn
ul. Sienkiewicza 2 a

Oferta

Zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną w oparciu o najwyższe standardy zarówno dla osób prywatnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego jak również jednostek samorządu terytorialnego. W zakres świadczonych usług wchodzi pomoc prawna z zakresu:

PRAWO CYWILNE – w tym sporządzanie i opiniowanie, a także negocjacja umów;

PRAWO RODZINNE – w tym prowadzenie spraw o rozwód, separację, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem;

SPADKI - w tym prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, odrzucenie spadku przez małoletniego;

ODSZKODOWANIA – w tym dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach rolnych, wypadków za granicą, a także odszkodowań za błędy medyczne i szkody rzeczowe i majątkowe;

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – w tym reprezentowanie przed sądem w sprawach pracowniczych;

PRAWO ZWIĄZANE Z PROCESEM INWESTYCYJNYM – zagospodarowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, prawo budowlane, prawo geologiczne;

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – w tym prowadzenie sprawy na etapie przedsądowym i sądowym;

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE – w tym zgłoszenie wierzytelności, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub z opcją układową, doradztwo przy wyborze zabezpieczeń w razie niewypłacalności kontrahenta;

PRAWO ADMINISTRACYJNE – w tym reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, a także przed sądami administracyjnymi;

PRAWO HANDLOWE – w tym tworzenie i przekształcenia spółek prawa handlowego;

NEGOCJACJE Z BANKAMI - w tym restrukturyzacja zadłużenia, wnioski o karencję w spłacie kapitału i odsetek, ugody bankowe;